Αρχική » Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι:

Χρήσιμες διευθύσεις
 • Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
  www.okana.gr  
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
  www.kethea.gr  
 • Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας
  www.educational-center.gr  
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
  ΕΕ  
 • Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης για Εφήβους Χρήστες Ουσιών και τις Οικογένειές τους (ΚΕΘΕΑ)
  www.plefsinet.gr  
 • European Legal Database on Drugs (EMCDDA)
  eldd.emcdda.eu.int  
 • Drug Prevention Resources
  www.dpri.com  
 • Έργο Πολιτών
  www.ergopoliton.gr
  _______________________________  
 • Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
  www.gec.gr

Εγγραφή στο newsletter:

[sibwp_form id=1]