Αρχική » Θεραπευτικά Προγράμματα » Μονάδα Επανένταξης

Μονάδα Επανένταξης:

Στο στάδιο αυτό, στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με οικονομική ανεξαρτησία, υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις και δημιουργικούς στόχους.

Είναι επιτακτική ανάγκη η υποστήριξη των ατόμων αυτών στα πρώτα τους βήματα, ώστε να έχουν μια σταθερή, ολοκληρωμένη πορεία.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πολλές φορές είναι απαραίτητη και η επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η συμβουλευτική, με σκοπόνα επιτευχθεί η ένταξη στον κόσμο της εργασίας.

Η επανένταξη περιλαμβάνει:

 • Ατομική / Ομαδική Συμβουλευτική
 • Ψυχολογική στήριξη
 • Διαμονή σε χώρο της μονάδας εφόσον δεν υπάρχει κατοικία (άνδρες μόνο)
 • Εύρεση εργασίας / διαμονής
 • Ανάπτυξη παραγωγικών ενδιαφερόντων
 • Ανάπτυξη επικοδομητικών σχέσεων

Σε αυτό το στάδιο, το μέλος καλείται να κάνει καθημερινή διαχείριση:

 • Διαπροσωπικών σχέσεων
 • Οικονομικών θεμάτων
 • Αρνητικών συναισθημάτων
 • Υποχρεώσεων στην εργασία και το σπίτι
 • Λογαριασμών και οφειλών

Συμβουλευτικός Σταθμός:

Αποτελεί το πρώτο βήμα στήριξης και ενθάρρυνσης για τους άνδρες και τις γυναίκες που θέλουν να ζήσουν μακριά απότην κόλαση της εξάρτησης, όπως και για τις οικογένειές τους.